Polar Print

Har du nedsatt syn, nedsatt hörsel eller läs- och skrivsvårigheter har vi hjälpmedel för dig!

Vi har allt från enkla hjälpmedel i vardagen till avancerade tekniska lösningar.

Polar Print bistår med utprovning, installation, utbildning och anpassning.

Vår givna ledstjärna är att personer med synnedsättning, hörselnedsättning samt personer med läs- och skrivsvårigheter ska kunna kompensera sin funktionsnedsättning så långt det är tekniskt möjligt.

Vi gör din arbetsplats, skola eller fritid tillgänglig!

Mer om Polar Print

Säker e-handel

Kvalité & miljö

Välkommen Isak!

Från och med 30 september arbetar Jan Isaksson (mera känd som Isak) på vårt Stockholms-kontor. Isak kommer att arbeta med försäljning av våra produkter och tillhörande tjänster i framförallt mellersta Sverige. Han har tjugo års erfarenhet från branschen och stor kunskap om läskameror, punkthjälpmedel, mjukvaror och arbetsplatsanpassningar.

Vi vill hälsa Isak varmt välkommen till Polar Print!

Vi stärker ytterligare vår kompetens!

Från 1 september arbetar Eva Koczkás på vårt Växjö-kontor. Eva är utbildad synpedagog och arbetsterapeut med mångårig erfarenhet inom rehabilitering generellt och synrehabilitering specifikt. Eva kommer närmast från Arbetsförmedlingen där hon arbetat med synrehabilitering för personer med synnedsättning. Hos Polar Print kommer Eva att samordna verksamheten inom ramen för det uppdrag gällande taltidningar som Polar Print har mot Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM).

Även Tilly Fridsén är ny på Växjö-kontoret från 1 september. Tilly arbetar framförallt med iordningställande och konfiguration av utrustning för taltidningsuppspelning, men även med leverans och introduktion av taltidningsutrustning ute hos prenumeranter.

Vi hälsar Eva och Tilly varmt välkomna till Polar Print!

Polar Print gör arbetsplatsen tillgänglig

Vi har gjort arbetsplatsanpassning på Becksmo kommunikation. Klicka på länken för att se en informationsfilm från Arbetsförmedlingen. Gör plats!

https://youtu.be/fAtS_ZfwHi0

Svårt att läsa text på papper?

Beroende på synnedsättning och synskärpa passar olika synhjälpmedel.

Har du en grav synnedsättning är en läsmaskin som tar ett foto av texten och sedan läser upp den med en tydlig röst en utmärkt lösning.

För dig med synrester (t.ex. nedsatt syn på grund av starr eller gula fläcken) är en förstoringskamera (läs-TV) däremot ett bra val. Ett elektroniskt förstoringsglas är ett annat alternativ som ger unika möjligheter att läsa text från papper med anpassade färger och läsvänlig storlek var du än befinner dig.

Begränsar synen dig i ditt arbete?

Vi har lång erfarenhet av att göra arbetsplatser tillgängliga för personer med nedsatt syn. Vi hjälper till hela vägen från utredning av nuläget till en anpassad och fungerande arbetsplats. Vi levererar lämpliga hjälpmedel, installerar, utbildar och ger support.

Vår erfarenhet är att de flesta begränsningar som funktionsnedsättningen ger kan kompenseras med rätt teknik och god kunskap.

Är texten på bildskärmen svår att se?

Med ett förstoringsprogram kan du få en god läsergonomi trots nedsatt syn. Du väljer själv hur mycket texten ska förstoras samt vilken färg text och bakgrund ska ha för att uppnå bästa läsbarhet.

För personer med grav synnedsättning är ett skärmläsningsprogram ett naturligt val. Det förmedlar information via talsyntes, punktskrift eller både och.
Det finns även skärmläsningsprogram som kombinerar tal, punktskrift på punktdisplay och förstorad text.

Studier med nedsatt syn eller läs- och skrivsvårigheter

En digital talboksspelare (Daisyspelare) är ett fantastiskt hjälpmedel då det gäller att lyssna på studielitteratur vid alla nivåer av studier.

Daisyspelare passar både personer med nedsatt syn och personer med läs- och skrivsvårigheter.

Vi har även programvaror som underlättar skrivandet för dig med läs- och skrivsvårigheter genom ordprediktion m.m.

Orientering och förflyttning

En talande gps som är utformad för personer med nedsatt syn ger dig ökad frihet och trygghet vid förflyttning på egen hand. Via en enda knapptryckning kan du alltid få veta var du befinner dig på promenaden och tillsammans med enhetens övriga funktioner blir den en given följeslagare.

I vårt sortiment hittar du även traditionella teknikkäppar och markeringskäppar samt vita gångstavar.

Har du nedsatt hörsel?

Polar Print har mångårig erfarenhet av lösningar för personer med nedsatt hörsel och personer med dövblindhet och vi har även teckenspråkskunnig personal.

Vi har produkter för alla typer av varseblivning på arbetsplatsen eller i hemmet. Exempel är varseblivning för dörr, telefon, brandlarm med mera.

I sortimentet finns även lösningar för bildtelefoni och texttelefoni från ledande leverantörer samt en egenutvecklad porttelefon för personer med dövblindhet.

Senaste nytt på Facebook

Aktiviteter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev