Här är du > Produkter > Punktskrift

Punktskrift

Visningsläge:

Alva BC 640 Comfort

40-teckens puntdisplay med punkttangentbord. Kan anslutas via USB eller bluetooth. Kan användas till datorer, pekplattor och telefoner.

Braille-in Keyboard

Punkttangentbord till PC. Ansluts till tangentbordsingången. Har en tangent för varje finger samt piltangenter, mellanslag och ytterligare fyra tangenter lätthittade tangenter i varje hörn.

BrailleNote Touch Plus

Anteckningshjälpmedel med 32-teckens punktrad, talsyntes och pekskärm. Unikt är att det går att skriva på pekskärmen, alternativt på det medföljande punkttangentbordet.