Dolphin Publisher för icke kommersiell produktion

Det går att skapa text och ljud direkt i programmet eller utnyttja redan existerande filer.


Artikelnummer:
7350037461323
Pris:
11250:-
ink.moms
9000:-
ex.moms
Produktinformation
Alternativa produkter
Verktyg för att skapa Daisy-böcker. Det går att skapa text och ljud direkt i programmet eller utnyttja redan existerande filer.

Stor flexibilitet i ljudhanteringen. Ljudet kan antingen skapas genom direktinläsning, bandöverföring, importering av ljudfiler (WAVE eller MP3) eller genom att använda automatisk text-till-tal omvandling med hjälp av talsyntes.

I det HTML-verktyg som ingår kan man skriva eller kopiera in text, lägga till bilder samt formatera och markera upp texten på önskad detaljnivå. Även specialmarkering av fotnoter och marginaltexter kan göras i detta verktyg.

Redigeringsfunktionerna är kraftfulla och synkroniseringen mellan text, ljud och bild sker intuitivt med några enkla knapptryckningar.

Med den integrerade MP3-enkodern från Fraunhofer behåller distributionskopiorna hög ljudkvalitet. I de sammanhang då materialet behöver skyddas från olovlig spridning kan man nyttja den integrerade PDTB (Protected Digital Talking Book) tekniken från DAISY konsortiet.

Med Dolphin Publisher är det möjligt för alla att producera komplext material för olika tillämpningar.