Utredning och arbetsplatsanpassning

Kontakta oss direkt med frågor för ditt behov av arbetsplatsanpassning.

Frågor om utredning med utprovning av hjälpmedel och arbetsmetodik.

Frågor om de olika stegen från analys av behovet av anpassning till ansökan om utredning och ansökan om anpassning.

Frågor om ansökan till Försäkringskassan, vad som behöver finnas med i ansökan.

Då det från 1 januari 2012 inte längre är möjligt för Arbetsförmedlingen att utföra uppdrag med utredningar och arbetsplatsanpassningar för personer som är i arbete men inte har lönebidrag vill vi informera dessa personer om möjligheten att kontakta oss direkt på något av våra kontor i landet.
Se även broschyren om utredning.

Polar Print utför funktionsutredning och utredning om behov av hjälpmedel med anpassad arbetsmetodik för personer med synnedsättning i arbete och i utbildning.
Vi utför arbetsplatsanpassningar även till flera andra funktionsnedsättningar. Kontakta oss med din frågeställning.

Vi har synpedagog och tekniker samt pedagoger för utbildning/träning med hjälpmedel och arbetsmetodik för att på ett kompetent sätt genomföra och dokumentera efterfrågade uppdrag enligt den frågeställning som tidigare lämnats till Arbetsförmedlingens synresurs.

Vi genomför utprovning av möjliga hjälpmedel i förhållande till synnedsättning annan funktionsnedsättning och möjlig arbetsmetodik till aktuella arbetsuppgifter.
Vid utprovningen strävar vi efter att vara produktoberoende vilket innebär att vi även provar ut och levererar produkter som finns hos andra hjälpmedelsleverantörer.

Vi genomför teknisk förstudie för att säkerställa att valet av hjälpmedel fungerar i befintlig/planerad arbetsmiljö och att de kommer att fungera enligt individens möjliga arbetsmetodik.

Våra uppdrag sedan många år kommer från Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och Syncentralen samt från enskilda personer som själva får ombesörja att ta in offert för ansökan till Försäkringskassan.
Detta innebär att vi har stor erfarenhet av att genomföra uppdrag för anpassning till olika arbetssituationer och för olika funktionsnedsättningar.

Polar Print är leverantör av ett omfattande sortiment av marknadsledande hjälpmedel. Se vår produktkatalog.

Foto på Bertil

Bertil Fridsén
010 - 470 99 01
bertil.fridsen@polarprint.se
www.polarprint.se