Stava Rex

Den unika stavningskontrollen för dyslektiker! Stava Rex är svensk stavningskontroll utvecklad för personer med dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter.


Pris:
812:-
ink.moms
650:-
ex.moms
Produktinformation
Stava Rex är svensk stavningskontroll utvecklad för personer med dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter.

Stava Rex är speciellt framtaget för personer med olika läs- och skrivsvårigheter och det ger ett betydligt bättre stöd än vanliga inbyggda rättstavnings- och språkkontroller. Stava Rex kan emellertid användas av alla som ibland behöver extra rättstavnings- och språkstöd.
Komplettera med talsyntes

Stava Rex startas som ett separat program och kan användas ihop med många vanliga ordbehandlingsprogram. På en Mac kan Stava Rex dessutom ersätta systemets inbyggda stavningskontroll, vilket gör programmet mer integrerat i fler skrivmiljöer. Stava Rex fungerar även bra ihop med olika talsyntesprogram, vilket gör det möjligt att få rättningsförslagen och exempelmeningarna i Stava Rex programruta upplästa.
Smidig stavningskontroll i Microsoft Office och Google Dokument

Stava Rex lägger sig som ett tillägg i Microsoft Office, vilket gör rättstavning på svenska enkelt och ger bättre hjälp än vanlig stavningskontroll i Word. För de som arbetar i Google Dokument så finns programmet även som ett Dokument-tillägg, direkt integrerat i dokumentet.
Svenska som andraspråk

I vår Google Dokument-version kan du få rättningsförslagen översatta till ca 90 andra språk med hjälp av Google Translate. Detta gör att personer med annat modersmål än svenska också har väldigt god nytta av programmet när de skriver på svenska.
Ordbok med definitioner, exempel och ordformer

Google Docs-versionen innehåller en högkvalitativ svensk ordbok med definitioner, exempel och ordformer. Ordboken tar även hänsyn till felstavningar vid sökning.
Anpassa efter användarens specifika behov

Att komma igång med Stava Rex är väldigt enkelt och det finns stora möjligheter att påverka Stava Rex beteende utefter just dina behov.