Polar Prints miljöpolicy

Vi ska i de beslut vi tar och i de handlingar vi utför ta miljöhänsyn så att vi genom ständigar förbättringar minskar vår miljöpåverkan och förebygger föroreningar inom vår verksamhet.

Vi ska uppfylla lagar och förordningar och samarbeta med myndigheter så att vårt miljöarbete utformas i samklang med samhällets miljömål.