Förstoringssystem som bygger på en läsplatta

Connect 12 är ett förstoringssystem som bygger på en 12" läsplatta, ett bra ställ och ett bra program som gör att text kan läsas på önskat sätt med bra kontrast (med eller utan tal). Det går även att koppla till en trådlös avståndskamera.
Publicerad: 2015-10-06 av
Staffan Syk