Vi är nu kvalitets- och miljöcertifierade!

Den 21 november fick vi vårt certifikat som visar att vårt ledningssystem granskats och uppfyller kraven för ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö).

Certifikat

Publicerad: 2011-12-15 av
Staffan Syk