Agnetha Bryggman
Kontor: Luleå

Telefon: 010 - 470 99 03


Anställd vid Polar Print sedan 1997. Arbetar främst som FAM-samordnare och utbildare i hjälpmedel. Arbetat med FAM och elever med funktionsnedsättningar med studieplanering för bra struktur för inlärning. God kunskap om Daisy-spelare, anpassade datorer med t ex talsyntes, ordprediktion, stavningskontroll och andra kompensatoriska hjälpmedel för dator samt hjälpmedel för kognitivt stöd med arbetsmetodik för planering av tid och struktur i arbetsuppgifter.

Till toppen