Polar Print

Har du nedsatt syn, nedsatt hörsel eller läs- och skrivsvårigheter har vi hjälpmedel för dig!

Vi har allt från enkla hjälpmedel i vardagen till avancerade tekniska lösningar.

Polar Print bistår med utprovning, installation, utbildning och anpassning.

Vår givna ledstjärna är att personer med synnedsättning, hörselnedsättning samt personer med läs- och skrivsvårigheter ska kunna kompensera sin funktionsnedsättning så långt det är tekniskt möjligt.

Vi gör din arbetsplats, skola eller fritid tillgänglig!

Mer om Polar Print

Säker e-handel

Kvalité & miljö

Svårt att läsa text på papper?

Beroende på synnedsättning och synskärpa passar här olika hjälpmedel.

Har du en grav synnedsättning är en läsmaskin som tar ett foto av texten och sedan läser upp den med en tydlig röst en utmärkt lösning.

För dig med synrester (t.ex. nedsatt syn på grund av starr eller gula fläcken) är en förstoringskamera (läs-TV) däremot ett bra val. Ett elektroniskt förstoringsglas ger unika möjligheter att läsa text från papper med anpassade färger och läsvänlig storlek var du än befinner dig.

Begränsar synen dig i ditt arbete?

Vi har lång erfarenhet av att göra arbetsplatser tillgängliga för personer med nedsatt syn. Vi hjälper till hela vägen från utredning av nuläget till en färdig anpassad och fungerande arbetsplats. Vi levererar lämpliga hjälpmedel, installerar, utbildar och ger support.

Vår erfarenhet är att de flesta begräsningar funktionsnedsättningen ger kan kompenseras med rätt teknik och god kunskap.

Är texten på bildskärmen svår att se?

Med ett förstoringsprogram kan du få en god läsergonomi trots nedsatt syn. Du väljer själv hur många gånger texten ska förstoras samt vilken färg text och bakgrund ska ha för att uppnå bästa läsbarhet.

För personer med grav synnedsättning är ett skärmläsningsprogram ett naturligt val. Det förmedlar information via talsyntes, punktskrift eller både och.
Det finns även skärmläsningsprogram som kombinerar talutmatning, punktskrift på punktdisplay och förstorad text.

Studier med nedsatt syn eller läs- och skrivsvårigheter

En digital talboksspelare (Daisyspelare) är ett fantastiskt hjälpmedel då det gäller att lyssna på studielitteratur vid alla nivåer av studier.

Daisyspelare passar både personer med nedsatt syn och personer med läs- och skrivsvårigheter.

Vi har även programvaror som underlättar skrivandet för dig med läs- och skrivsvårigheter genom ordprediktion m.m.

Senaste nytt på Facebook